ارتباط سرماخوردگی با شرای روحی

طی مطالعه‌ای که اخیراً توسط بیولوژیست‌ها انجام گرفته است روشن شده است که میان علایم و دوره سرماخوردگی و وضعیت روحی ارتباط مستقیم وجود دارد. در این مطالعه دو گروه از افراد سرماخورده را با شرایط روحی مختلف مقایسه کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد افرادی که دچار سرماخوردگی هستند و روحیه شادی دارند در مقایسه با افراد سرماخورده‌ای که غمگین هستند هورمون‌های استرس کمتری ترشح می‌کنند و علایم سرماخوردگی نیز در آنها کمتر و دوره سرماخوردگی کوتاه‌تر است.
بعلاوه نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که هر چه افکار مثبت و در نتیجه احساس خوشحالی بیشتر باشد علائم بیماری کمتر، دوره بیماری کوتاه‌تر است.

منبع:سایت دانشگاه علم وصنعت